Něco o včelách

Něco o včelách

Včely hledají potravu v okruhu 2 až 4 km okolo úlu. Na kilo medu musí včely navštívit milion květů. 

Ráno mají včely schůzi. Dohodnou se, jaký druh rostlin ten den navštíví. Ostatní květy ignorují. Tím je zaručeno, že se pyl pampelišky nedostane na třešeň, ale na jinou pampelišku.

Rostliny mají své květy otevřené jen v určité části dne. Vzájemě si tak nekonkurují. Včely jejich otvírací dobu znají, a tak někdy už stojí s taškami ve frontě těsně před otevřením.

Včely milují kofein. Květy obsahující tuto látku jsou mnohem častěji a ochotněji navštěvované než květy jiné.Včely ovlivněné kofeinem jsou rychlejší, bujarejší a výkonnější.