Med

Med

Prodáváme vlastní med. Květový, zlaté barvy, jemné příjemné chuti, z nektaru květů typických pro oblast Levého Hradce. V současnosti med už došel.

Proč sladit raději medem?

Med se skládá z vody (cca 16-19 %), jednoduchých cukrů (glukosa, fruktosa), velmi malého množství sacharosy (řepný cukr – disacharid) a z cenných látek, které dělají med medem a ne pouhým sladidlem. Jde o enzymy, které včely přidávají do medu, dále o minerály, pylová zrna a další složky. Jednoduché cukry jsou pro lidský organismus snadno stravitelné a lidstvo je na ně zvyklé odjakživa (v ovoci, v medu).

Naopak na průmyslově vyráběný (rafinovaný) stále hojněji používaný řepný cukr si lidstvo zvyká teprve cca 200 let. Je uváděnou příčinou stále rozšířenější obezity (již u dětí) a jiných civilizačních chorob.

Proč kupovat med přímo od včelaře?

Existuje proto hned několik důvodů:

  1. kvalita – pokud vám konkrétní včelař prodá med, dá si zpravidla záležet na tom, aby byl med kvalitní, aby jste se k němu opět s důvěrou vrátili. Může vám dokonce ukázat jak včelaří, a jak med získává (hygiena, nerez vybavení)

  2. podpora místních včelařů – máte-li zahrádku s ovocnými stromy, je pro kvalitní a bohatou úrodu ovoce důležité jejich kvalitní opylení. Částečně to může zajistit volně žijící hmyz (čmeláci, včely samotářky), ale včely jsou v tomto ohledu daleko výkonnější

  3. alergie na pyl – zejména jarní květové medy obsahují pylová zrna z květů, které včelky navštěvují. Tato malá množství pylu konzumovaná v medu zvyšují odolnost proti pylovým alergiím.

Krystalizace medu - známka kvality.

Med světlý, květový, který pochází z nektaru květů, obsahuje větší množství glukosy, tedy cukru hroznového. Tyto světlé medy díky malýn krystalkům glukosy a četným pylovým zrnkům krystalizují poměrně brzy. Často už za několik týdnů po vytočení. Naproti tomu tmavý medovicový med obsahuje více ovocného cukru, čili fruktosy. Proto tedy krystalizuje později. Lesní medy nebo čistý akátový med podléhá krystalizaci skutečně většinou až po několika měsících. Nezávisle na původu by měl ale každý med zhruba do roku ztuhnout, tedy zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde, existuje vážné podezření, že byl proces zrání medu násilně zastavený a kvalita medu proto utrpěla. Nejčastěji se tak může stát vystavením medu vysokým teplotám nebo po drastické filtraci medu, při které byla odstraněna pylová zrna (krystalizační centra). Tím se ovšem bohužel odstraní nebo zničí řada prospěšných látek, pro které si med ceníme. V horším případě to znamená, že do něj výrobce přidal látky, které zabraňují krystalizaci. Doba nástupu krystalizace medu závisí kromě složení cukrů v medu i na skladovacích podmínkách. Med proto ukládejte v uzavřených nádobách a skladujte při teplotách 15 - 20 C.

Aktuálně

Medové okénko máme stále otevřené, vždy v sobotu a neděli od 14 do 18 hodin. J+J.