Včelařství

Včelařství

Vlastíme čtyřicet úlů. Část máme na zahradě, část v lese. Tím jsme schopni nabídnout květový, a je li snůška, i medovicový (lesní) med. Chováme si vlastní matky kmene Singer.

Včely ošetřujeme tak, jak je to vyžadováno v režimu Bio. Se včelstvy nekočujeme, necháváme jim vystavět vždy část plástů jako volnou stavbu (bez voskových mezistěn).